Tổ chức viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. NCVCC. Chu Hoàng Hàchuhoangha

Viện trưởng, Giám đốc PTN Trọng điểm CN gen

Điện thoại: 024.37562790 | Fax: 024. 38363144 | Email: chuhoangha@ibt.ac.vn

Địa chỉ: Phòng 101, Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

 


PGS.TS. NCVCC. Đồng Văn Quyềnquyen photo

Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Vi sinh vật học phân tử

Điện thoại: 024.38363222 | Fax: 024.38363144 | E-mail: dvquyen@ibt.ac.vn

Địa chỉ:Kết quả xổ số Phúc An Phòng 115, Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

 


PGS.TS. NCVCC. Phí Quyết Tiến atien

Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Công nghệ lên men

Điện thoại: 024.37917973 | Fax: 024.38363144 | E-mail: tienpq@ibt.ac.vn / qtien.phi@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 116, Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

 

 


TS. Nguyễn Trung Nam anam

Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Công nghệ ADN Ứng dụng

Điện thoại: 024.37910065| Fax:024.37910065| E-mail:nam@ibt.ac.vn

Địa chỉ:Kết quả xổ số Phúc An Phòng 113, Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

 


Ban thường trực Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2018 - 2020

  • GS. TS. Trương Nam Hải - Chủ tịch hội đồng
  • PGS.TS. Đồng Văn Quyền - Phó chủ tịch hội đồng
  • TS. Nguyễn Trung Nam - Thư ký hội đồng

Danh sách 21 thành viên

Xem tiếp...