banner 20.7.20.500x100

TIN TỔNG HỢP

Kết quả đánh giá viên chức Viện Công nghệ sinh học năm 2020

Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 và Công văn số 2273/VHL-TCCB ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức;
ện Công nghệ sinh học thông báo cho các đơn vị trực thuộc biết kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo

Xem tiếp ...
Các tin khác

Hội nghị - Hội thảo

Giấy mời tham dự Hội thảo “Từ ELISA đến Milliplex va...

Viện Công nghệ sinh học kính mời các cán bộ quan tâm tới dự buổi Hội thảo "Từ ELISA đến Milliplex và ứng dụng trong nghiên cứu COVID-19 (inflammatory cytokine/ cytokine storms" do Công ty TNHH Merck Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Việt Anh thực hiện: 0 � [ ... ]

Xem tiếp...
Các tin khác

Liên kết

    

Tải logo Viện Công nghệ sinh học

logo Vien CNSH web 

Thư viện ảnh hoạt động (Xem toàn bộ)

thu vien anh